Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosina 2018-2020 liikuntahanke, jonka tavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoille Hyvinvointipassi sekä kehittää liikunnan palveluketjua toimivammaksi työterveyden ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

Hankkeelle on haettu ja saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta.

 

Päätavoite:

Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoille Hyvinvointipassi. Hyvinvointipassi toteutetaan verkko-opintoina ja on kaikkien SeAMK.n opiskelijoiden vapaasti valittavissa opinnoissa yhtenä opintojaksona.

Passin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tietoja ja taitoja edistää omaa hyvinvointiaan ja näin ollen myös työkykyään.Opiskelijan ajattelu hyvinvoinnin ylläpitämisestä on kehittynyt ja hyvinvoinnista huolehtimisen työkalut ovat lisääntyneet. Opiskelijalle tarjotaan asianmukaista tietoa levon, ravinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille.

Passin lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää liikunnan palveluketjumallia luomalla uusia yhteistyömahdollisuuksia työ- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä luoda toimivat käytännöt, jotka voidaan vakinaistaa hankkeen jälkeen.

 

Työntekijät:

Liisa Reinola, liikuntasihteeri

Mervi Lehtola, projektipäällikkö

 

Yhteistyökumppanit:

Seinäjoen Kaupunki - Opiskeluterveydenhuolto

Seinäjoen työterveys

Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Liikkuva Koulu- ohjelma

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry