Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja - hanke 2015-2017.

 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuosina 2015-2017 liikuntahanke, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalleja, joiden tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan käytännön mahdollisuuksia liikkua opiskelun ja työn ohessa niin sanottuna arki- ja taukoliikuntana. Päätavoitteena oli yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla, mutta mahdollisuuksien mukaan toimintaan oli tavoitteena kytkeä myös muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä elementtejä (esim. ruokailutottumukset ja sosiaalisuus). Tavoitteena oli erityisesti liikunnan avulla edistää työ- ja opiskeluhyvinvointia, jaksamista sekä opintojen sujuvaa etenemistä. Tavoitteet ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun uuden strategian (vuosille 2015-2020) mukaisia; monialaisuus ja yhteisöllisyys ovat kahdeksan strategisen valinnan joukossa.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida toimintamalleja, joilla voidaan

 • muuttaa AMK-yhteisön asenneilmapiiriä liikuntaa suosivaksi
 • tarjota kaikille SeAMKilaisille mahdollisuus arki- ja taukoliikuntaan
 • saada vain vähän tai ei ollenkaan liikkuvat liikkeelle tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaan osallistumista
 • mahdollistaa SeAMKin liikuntatilojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen
 • luoda toimivat käytännöt, jotka voidaan vakinaistaa hankkeen jälkeen.

  

Työntekijät:

Elina Pukkinen, Liikuntasihteeri

Taru Mäki, Projektipäällikkö

 

Yhteistyökumppanit

 • Seinäjoen kaupunki, opiskeluterveydenhuolto 
 • Seinäjoen Työterveys
 • Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
 • Seinäjoen kaupunki, Liikuntapalvelut
 • Seinäjoen kansalaisopisto
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL)