Henkilökunnan liikuntapalvelut löytyvät nykyään SeAMKin intrasta. Polku on:

Töissä SeAMKissa -> Henkilöstöasiat -> TYHY -> Liikuntamahdollisuudet